Våre kyrkjelydar


Vi deler Den norske kyrkja sin visjon: ”Vi er sendt av den treeinige Gud for å dela evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling” ”I Kristus, nær livet” – ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje.

Kyrkja i Finnøy har tre sokn, Hesby, Talgje og Sjernarøy, og seks øyer med kvar sin gudstenestestad. Kvar øy har sitt særpreg og sin kultur med ulike utfordringar og styrker. Vi har derfor i praksis seks ulike kyrkjelydar, som på mange vis, har sitt eige liv.