Barn


På øyane i Finnøy finnes fleire kristne aktiviteter for barn og unge.

Noen av disse arrangeres av Kyrkja i Finnøy, noen av andre lag og organisasjoner og noen i eit samarbeid mellom oss. 
Kyrkja i Finnøy har ein systematisk plan for trusopplæring som dekker alle alderstrinn frå 0-18 år. (sjå her)
Sundagsskulene i Finnøy drives av frivillige som sjølvstendige einheter, og samarbeider med Kyrkja i Finnøy til enkelte familiegudstenester og Påskevandringa på Vignes palmesundag. Sundagsskulen på Finnøy har eiga Facebook side. Elles fins det til dømes barnelag, barnekor, ungdomslag og bibelgrupper rundt på dei ulike øyane.