Babysong


Velkomen til babysong våren 2021. (NB! Grunna korona-restriksjonar er det PÅMELDING)

Les mer

 

Babysong


Velkomen til babysong våren 2021. (NB! Grunna korona-restriksjonar er det PÅMELDING)

Les mer

 

Digitale gudstenester og streaming.


Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

Les mer

 

Digitale gudstenester og streaming.


Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

Les mer

 

Corona-restriksjonar


Kyrkja i Finnøy følgjer dei nasjonale og lokale retningslinjene som er gitt for å hindra spreiing av Covid-19 viruset, i tillegg til Den norske kyrkja sin eigen smittevernveiledar.    

Les mer

 

Corona-restriksjonar


Kyrkja i Finnøy følgjer dei nasjonale og lokale retningslinjene som er gitt for å hindra spreiing av Covid-19 viruset, i tillegg til Den norske kyrkja sin eigen smittevernveiledar.    

Les mer

 
 

Fasteaksjonen 2021

FORANDRE. FOR ANDRE. Fastetida er i gong, og som vanleg er Kyrkja i Finnøy med på Fasteaksjonen som arrangerast av Kirkens Nødhjelp. D...

Les mer

 

Vil du ha konsert i Hesby kyrkje?

Hesby sokneråd vil tradisjonen tro arrangera konsert i Hesby kyrkje som ein del av Tomatfestivalen, og oppmodar dei det kan vera aktuelt fo...

Les mer

 

Kan me ha dåp nå i korona-tida?

Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

Les mer

 

Utegudstenester

Når corona-viruset set ein stoppar for innandørs gudstenester, flytta me gudstenesta ut!

Les mer

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

11. mars er det Kvinnenes internasjonale bønnedag, og me vonar det er mogleg å gjennomføra dette arrangementet som planlagd.

Les mer

 

Takkoffer Bibelselskapet

I februar måned plar kyrkjene i Finnøy ha gudstenester med tema Bibeldagen . Då går takkofferet til Bibelselskapet og deira arbeid for bib...

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer