Julegåveaksjonen 2022


Vil du hjelpa til å gjere julehøgtida lettare for nokon i lokalsamfunnet..?

Les mer

 

Julegåveaksjonen 2022


Vil du hjelpa til å gjere julehøgtida lettare for nokon i lokalsamfunnet..?

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 
 

Misjonsprosjektet i Ecuador

Talgje sokn sitt Misjonsprosjekt er for Ecuador, og her kan du lesa ei oppdatering om kva som skjer der.

Les mer

 

O jul med din glede

«O jul med din glede – med Gustava Kielland» - måndag 12. desember kl. 17.00-21.30 på Finnøy

Les mer

 

Open Hall

Velkomen til Open Hall! Open Hall er eit tilbod til ungdomar i alderen 13 år og oppover, og er eit samarbeid med KRIK Finnøy.

Les mer

 

Babysong

Velkomen til babysong hausten 2022.

Les mer

 

Sorggrupper til etterlatte

I Stavanger bispedømme har vi tilbod om ulike typar støttegrupper ved sorg. Les meir i brosyren under her.  

Les mer

 

Hesby kyrkje restaurerast

Hesby kyrkje er under restaurering, og vil i perioder vera stengd.

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer