Kontakt Finnøy kyrkjekontor


Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor


Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

Tårnagent


No er hausten her, og me inviterar 3. klassingane på øyane våre til Tårnagent-helg i Hesby kyrkje 7. og 8. november. 

Les mer

 

Tårnagent


No er hausten her, og me inviterar 3. klassingane på øyane våre til Tårnagent-helg i Hesby kyrkje 7. og 8. november. 

Les mer

 

Babysong


Velkommen til babysong hausten 2020

Les mer

 

Babysong


Velkommen til babysong hausten 2020

Les mer

 
 

Takkoffer til Rogalandsgarden

Til hausttakkefestane pleiar me å ha takkoffer til Bygdekvinnelaga sitt diakonale prosjekt i Sambolabo, Kamerun. Me har fått nokre bileter ...

Les mer

 

Bli med på strikkedugnad!

Kirkens bymisjon inviterar deg til å bli med på den årlege strikkedugnaden; Saman strikkar me for eit varmare samfunn! 

Les mer

 

Gudstenester i koronatiden

Me gler oss over å kunne feira gudstenester i kyrkjerommet att! 

Les mer

 

Hei, du som er fødd i 2006!

Me ønskjer deg velkommen som konfirmant i kyrkja.

Les mer

 

Velkommen til ny prest

Stavanger bispedømme har tilsett Ola Aasland Vold som ny sokneprest for Sjernarøy og Talgje sokn.

Les mer

 

Kan me ha dåp nå i korona-tida?

Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

Les mer

 

Refleksjon i tida

Prest Tor Egil Erksen delar ein refleksjon for tida me er i.

Les mer

 

Ei bøn for denne tida

I denne tida som er prega av omstilling på monge områder kan det vera godt å finne trøyst i ei bøn.

Les mer