Velkommen attende til kyrkja!


Endeleg kan me feira gudsteneste i lag att! Om ikkje heilt som før, så er det nå opna for å kunna halda gudstenester i kyrkjerommet igjen, under nokre føresetnader.

Les mer

 

Velkommen attende til kyrkja!


Endeleg kan me feira gudsteneste i lag att! Om ikkje heilt som før, så er det nå opna for å kunna halda gudstenester i kyrkjerommet igjen, under nokre føresetnader.

Les mer

 

Hei, du som er fødd i 2006!


Me ønskjer deg velkommen som konfirmant i kyrkja.

Les mer

 

Hei, du som er fødd i 2006!


Me ønskjer deg velkommen som konfirmant i kyrkja.

Les mer

 

Online gudstenester


I tida med stengde kyrkjer grunna korona-restriksjonar gav Kyrkja i Finnøy tilbod om gudstenester på YouTube. No er kyrkjene opne for gudstenester att, men med restriksjonar på mengd. Me vil derfor framleis gje tilbod om nokre online gudstenester for å nå fram til endå fleire. Me legg ut link her etter kvart som dei publiserast.

Les mer

 

Online gudstenester


I tida med stengde kyrkjer grunna korona-restriksjonar gav Kyrkja i Finnøy tilbod om gudstenester på YouTube. No er kyrkjene opne for gudstenester att, men med restriksjonar på mengd. Me vil derfor framleis gje tilbod om nokre online gudstenester for å nå fram til endå fleire. Me legg ut link her etter kvart som dei publiserast.

Les mer

 
 

Finnøy kyrkjekontor kontakt

Ønskjer du å snakke med oss...? Finnøy kyrkjekontor på Judaberg følgjer nasjonale retningslinjer for å hindra spreiing av koronavirus, og k...

Les mer

 

Ord for dagen

Stavanger bispedømme delar ei ny andakt kvar dag denne spesielle våren.

Les mer

 

Babysong

Babysong - syng med babyen heimefrå.

Les mer

 

Takkoffer i korona-tider

Når gudstenestene ikkje lenger kan haldast i kyrkjene grunna koronarestriksjonar, er det likevel mogleg å gje takkoffer via kykjelydane.

Les mer

 

Kan me ha dåp nå i korona-tida?

Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

Les mer

 

Refleksjon i tida

Prest Tor Egil Erksen delar ein refleksjon for tida me er i.

Les mer

 

Ei bøn for denne tida

I denne tida som er prega av omstilling på monge områder kan det vera godt å finne trøyst i ei bøn.

Les mer

 

Utsatt konfirmasjon DATOAR for HAUSTEN

Som følgje av tiltaka for å hindra spreiing av koronavirus har vi fått anbefaling fra Den Norske Kyrkja sentralt om at konfirmasjonane dett...

Les mer