Equador - Talgje sokn sitt misjonsprosjekt


Talgje sokn sitt Misjonsprosjekt er til Misjonsalliansen sitt arbeid for fattige og sårbare menneske i Equador. I artikkelen kan du sjå ein film som fortel om situasjonen i Equador.

Les mer

 

Equador - Talgje sokn sitt misjonsprosjekt


Talgje sokn sitt Misjonsprosjekt er til Misjonsalliansen sitt arbeid for fattige og sårbare menneske i Equador. I artikkelen kan du sjå ein film som fortel om situasjonen i Equador.

Les mer

 

Ledig stillig i Open Hall


Me søkjer ein person til å driva tiltaket Open Hall. Er du engasjert i tilbodet til ungdom i Finnøy? Les meir om stillinga i artikkel og ta kontakt med oss.

Les mer

 

Ledig stillig i Open Hall


Me søkjer ein person til å driva tiltaket Open Hall. Er du engasjert i tilbodet til ungdom i Finnøy? Les meir om stillinga i artikkel og ta kontakt med oss.

Les mer

 

Julegåveaksjonen 2021


Vil du hjelpa til å gjera julehøgtida lettare for nokon i lokalsamfunnet?

Les mer

 

Julegåveaksjonen 2021


Vil du hjelpa til å gjera julehøgtida lettare for nokon i lokalsamfunnet?

Les mer

 
 

Vil du bli Frivillig?

Har du lyst å bruke litt av tida di på noko meiningsfylt som gjer gjensidig glede?

Les mer

 

Corona-oppdatering

JIPPI, Noreg opnar opp att, og me kan leve (nesten) som før!

Les mer

 

Babysong

Velkomen til babysong hausten 2021.  

Les mer

 

Sjukeheimsandaktar

Kyrkjene i Stavanger har laga ein andakts- og musikkserie spesielt retta mot dei som bur på sjukeheimar.

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer

 

Open Hall

Velkomen til Open Hall! Open Hall er eit tilbod til ungdomar i alderen 13 år og oppover, og er eit samarbeid med KRIK Finnøy.

Les mer

 

Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. ...

Les mer