GOD SOMMER


Kyrkja i Finnøy ynskjer alle vel møtt til gudstenester rundt på øyane våre i sommer.

Les mer

 

GOD SOMMER


Kyrkja i Finnøy ynskjer alle vel møtt til gudstenester rundt på øyane våre i sommer.

Les mer

 

Kan me ha dåp nå i korona-tida?


Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

Les mer

 

Kan me ha dåp nå i korona-tida?


Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

Les mer

 

Corona-restriksjonar


Kyrkja i Finnøy følgjer dei nasjonale og lokale retningslinjene som er gitt for å hindra spreiing av Covid-19 viruset, i tillegg til Den norske kyrkja sin eigen smittevernveiledar.    

Les mer

 

Corona-restriksjonar


Kyrkja i Finnøy følgjer dei nasjonale og lokale retningslinjene som er gitt for å hindra spreiing av Covid-19 viruset, i tillegg til Den norske kyrkja sin eigen smittevernveiledar.    

Les mer

 
 

Babysong

Velkomen til babysong hausten 2021. (NB! Grunna korona-situasjonen er det framleis PÅMELDING)

Les mer

 

Sjukeheimsandaktar

Kyrkjene i Stavanger har laga ein andakts- og musikkserie spesielt retta mot dei som bur på sjukeheimar.

Les mer

 

Haugespelet 2021

HAUGESPOR Eit jubileumsspel i Hans Nilsen Hauge sine forspor -250 år etter hans fødsel.

Les mer

 

Årsmeldingar

Her kan de finne årsmeldingane våre for 2020.

Les mer

 

ÅRSMØTER

Velkomen til årsmøter i sokna våre

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

Digitale gudstenester og streaming.

Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer