Vil du bli Frivillig?


Har du lyst å bruke litt av tida di på noko meiningsfylt som gjer gjensidig glede?

Les mer

 

Vil du bli Frivillig?


Har du lyst å bruke litt av tida di på noko meiningsfylt som gjer gjensidig glede?

Les mer

 

Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 

Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 
 

Corona-oppdatering

JIPPI, Noreg opnar opp att, og me kan leve (nesten) som før!

Les mer

 

Babysong

Velkomen til babysong hausten 2021.  

Les mer

 

Sjukeheimsandaktar

Kyrkjene i Stavanger har laga ein andakts- og musikkserie spesielt retta mot dei som bur på sjukeheimar.

Les mer

 

Årsmeldingar

Her kan de finne årsmeldingane våre for 2020.

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer

 

Open Hall

Velkomen til Open Hall! Open Hall er eit tilbod til ungdomar i alderen 13 år og oppover, og er eit samarbeid med KRIK Finnøy.

Les mer