Kontaktinformasjon


Finnøy kyrkjekontor

Besøksadresse: Hagatunet 4, 4160 Finnøy. Se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 04 00
Epost: post.finnoy@kyrkja.no

 

Dagleg leiar (vikar)

Heidi Bø Sangedal

47 01 09 09

Send e-post

Sokneprest (Hesby)

Terje Engstrøm

93 86 41 82

Send e-post

Sokneprest (Sjernarøy og Talgje)

Ola Aasland Vold

95 21 51 81

Send e-post

Utadretta medarbeider

Brenda Marie Talgø Kolstadløkken

90 91 43 58

Send e-post

Kantor Hesby og Fogn

Bjørn Terje Bertelsen

93 42 57 63

Send e-post

Kantor Talgje

Silje Aandstad

99 35 93 45

Send e-post

Organist Sjernarøy, Jørstad, Halsnøy

Geir Eskeland

45 42 21 06

Send e-post

Trusopplærar (vikar)

Reidun Åbrekk Bråtveit

91 14 34 65

Send e-post