Kontaktinformasjon


Finnøy kyrkjekontor

Besøksadresse: Hagatunet 4, 4160 Finnøy. Se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 04 00
Epost: post.finnoy@kyrkja.no

 

Dagleg leiar

Heidi Bø Sangedal

51 84 04 00

47 01 09 09

Send epost

Sokneprest (Hesby)

Terje Engstrøm

51 84 04 00

93 86 41 82

Send epost

Sokneprest (Sjernarøy og Talgje)

Ola Aasland Vold

51 84 04 00

95 21 51 81

Send epost

Diakonimedarbeider

Ingvild Angelskår Moen

51 84 04 00

95 22 43 85

Send epost

Kantor Hesby og Fogn

Bjørn Terje Bertelsen

51 84 04 00

93 42 57 63

Send epost

Kantor Talgje

Silje Aandstad

51 84 04 00

99 35 93 45

Send epost

Menighetsarbeider

Brenda Marie Talgø Kolstadløkken

51 84 04 00

90 91 43 58

Send epost

Trusopplærar

Reidun Aabrekk Bråtveit

51 84 04 00

91 14 34 65

Send epost