Kontaktinformasjon


Finnøy kyrkjekontor

Besøksadresse: Hagatunet 4, 4160 Finnøy. Se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 04 00
Epost: post.finnoy@kyrkja.no

 

Dagleg leiar

Heidi Bø Sangedal

51 84 04 00

47 01 09 09

Send e-post

Sokneprest (Hesby)

Terje Engstrøm

51 84 04 00

93 86 41 82

Send e-post

Sokneprest (Sjernarøy og Talgje)

Ola Aasland Vold

51 84 04 00

95 21 51 81

Send e-post

Diakonimedarbeider

Ingvild Angelskår Moen

51 84 04 00

95 22 43 85

Send e-post

Kantor Hesby og Fogn

Bjørn Terje Bertelsen

51 84 04 00

93 42 57 63

Send e-post

Kantor Talgje

Silje Aandstad

51 84 04 00

99 35 93 45

Send e-post

Menighetsarbeider

Brenda Marie Talgø Kolstadløkken

51 84 04 00

90 91 43 58

Send e-post

Trusopplærar

Reidun Aabrekk Bråtveit

51 84 04 00

91 14 34 65

Send e-post