Ungdom


Det er et rikt tilbud til barn og unge i Finnøy! 

Noen av disse arrangeres av Kyrkja i Finnøy, noen av andre lag og organisasjoner og noen i eit samarbeid mellom oss. 
Kyrkja i Finnøy har ein systematisk plan for trusopplæring som dekker alle alderstrinn frå 0-18 år. (sjå her)
Sundagsskulene i Finnøy drives av frivillige som sjølvstendige einheter, og samarbeider med Kyrkja i Finnøy til enkelte familiegudstenester og Påskevandringa på Vignes palmesundag. Sundagsskulen på Finnøy har eiga Facebook side. Elles fins det til dømes barnelag, barnekor, ungdomslag og bibelgrupper rundt på dei ulike øyane. 

Trosopplæring (13-18 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!