Kan me ha dåp nå i korona-tida?


Ønskjer du å døypa barnet ditt, men veit ikkje heilt korleis det passar nå grunna koronasituasjonen?

 

Foto: Bo Mathisen

Me i kyrkja ønskjer framleis velkomen til dåp og vil leggja til rette for ei fin dåpshandling. Sjølvsagt tilpassa situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.

Ta gjerne kontakt med oss for å prata litt gjennom korleis og når dåp kan gjennomførast. Eller ring direkte til servicetorget, 51840400.  

"Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til" (Mark 10,14)
 

Tilbake