Finnøy kyrkjekontor kontakt


Finnøy kyrkjekontor på Judaberg følgjer nasjonale retningslinjer for å hindra spreiing av koronavirus, og held stengt inntil vidare. Kontakt oss på telefon/mail.

 

Hei alle sammen!

Grunna restriksjonar og tiltak for å hindra spreiing av koronavirus er kyrkjekontoret på Finnøy stengt, og vi jobbar inntil vidare heimefrå. Vi er likevel tilgjengelege på mail og telefon, og de kan ta kontakt med oss:

DAGLIG LEIAR (konst.) HEIDI BØ SANGEDAL   47010909  hs973@kyrkja.no

DAGLIG LEIAR     ØYSTEIN KIRKELI         48259095  ok855@kyrkja.no

SOKNEPREST     TOR EGIL ERIKSEN      40400686  te522@kyrkja.no

SOKNEPREST     TERJE ENGSTRØM       93864182  te845@kyrkja.no

TRUSOPPLÆRAR    ENDRE VASTVEIT  45393930  endre.vastveit@gmail.com

KONTORMEDARB.   BRENDA KOLSTADLØKKEN  90914358  bk623@kyrkja.no

Ta godt vare på kvarandre!Bilderesultater for hjerte

Tilbake