Babysong


Velkommen til babysong på Finnøy bibliotek torsdag 6. februar kl 11.00.

 

Foto: Bo Mathisen

Babysong startar opp igjen på biblioteket på Finnøy torsdag 6. februar kl 11.00. Velkommen til alle som har babyer 0-1 år. Her senkar vi skuldrene og fokuserer på kvalitetstid med babyen(e) vår(e) gjennom reglar, song og musikk.. Songstunda varer mellom 30-45 min, og etterpå slappar vi av med litt mat og småprat. Vi stiller med drikke, og de tar sjølv med matpakke.

Datoene for babysong denne våren blir 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 30/4 og 14/5. Alle gongane på biblioteket på Finnøy kl 11.00. Dette er eit gratis trusopplæringstiltak for alle som bur i Finnøy kommunedel. Gler meg til å treffe dere:-) NB! Grunna nasjonale retningslinjer for å hindra spreiing av koronavirus er babysong avlyst 19/3 og 2/4. Vi kjem tilbake med meir info om når vi startar opp igjen.

Med vennleg helsing Brenda Talgø Kolstadløkken (under mottoet: "Skogen ville være uendelig stille om det bare var de beste fuglene som sang")

Tilbake