Godt nytt år


Kyrkja i Finnøy ynskjer alle eit godt nytt år!

 

Bildet hentet frå Pixabay

Fred etterlét eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjartet dykkar uroast, og ver ikkje motlause! (Joh 14,27)

Teksta for nyårsaftan er gode ord å ha med seg inn i det nye året. Her les me også:

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von. Når de kallar på meg og kjem for å be til meg, vil eg høyra på dykk. (Jer 29,11-12)

Må 2021 gje oss fred og von for framtida.

 

Tilbake