Kontakt Finnøy kyrkjekontor


Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

 

Bildet er hentet fra Pexels.

Fast-telefonane på kontoret er dessverre ute av drift, så de må bruke mobilnumrene våre som de finn under i artikkelen her. Om me ikkje svarar med ein gong send ein sms, så ringjer me deg opp att.

Finnøy kyrkjekontor på Judaberg følgjer nasjonale retningslinjer for å hindra spreiing av koronavirus, og me har ikkje faste tider me er på kontoret. Me ber derfor dei som ønskjer å vitja kontoret om å ringja på førehand for å gjera ein avtale.

Om du lurar på noko eller berre ønskjer å slå av ein prat kan du kontakta oss på telefon/mail.Her er kontaktinformasjonen til oss i administrasjonen og prestane:

DAGLEG LEIAR (vikariat til 01.01.21):      
HEIDI BØ SANGEDAL   
Mobilnr: 47010909    
Mail: hs973@kyrkja.no

SOKNEPREST HESBY:
TERJE ENGSTRØM   
Mobilnr: 93864182  
Mail: te845@kyrkja.no

SOKNEPREST SJERNARØY & TALGJE:
OLA AASLAND VOLD      
Mobilnr: 95215181
Mail: ov288@kyrkja.no

TRUSOPPLÆRAR (vikariat til 01.01.21)
REIDUN AABREKK BRÅTVEIT    
Mobilnr: 91143465    
Mail: rb474@kyrkja.no

Denne hausten er me også så heldige å ha to studentar ved Bildøy bibelskole som ekstraressursar på trusopplæring. Det er:

INGVILD FLESJÅ TØNNESSEN    
Mobilnr: 99523873    
Mail: flesjaa_@hotmail.com

SIMON TØNNESSEN    
Mobilnr: 95419252    
Mail: simon@kleppnett.no

KONTORMEDARBEIDAR:
BRENDA TALGØ KOLSTADLØKKEN    
Mobilnr: 90914358    
Mail: bk623@kyrkja.no

GRAVPLASSANSVARLEG FINNØY:
ØYSTEIN KIRKELI    
Mobilnr: 48259095    
Mail: ok855@kyrkja.no
 

ØVRIGE TILSETTE SJÅ HER
 

Ellers kan også servicetorget i byen svare på mye. Telefonnummeret dit er 51840400.

Tilbake