Ord for dagen


Stavanger bispedømme delar ei ny andakt kvar dag denne spesielle våren.

 

Foto: Aaron Burden

I andaktstafetten deltek kyrkjeleg tilsette frå heile bispedømmet, og delar ord til ettertanke, trøyst, håp og glede med utgangspunkt i dagens bibeltekst. Trykk her for å kome til forsida for andaktane.

Tilbake