Utsatt konfirmasjon DATOAR for HAUSTEN


Som følgje av tiltaka for å hindra spreiing av koronavirus har vi fått anbefaling fra Den Norske Kyrkja sentralt om at konfirmasjonane dette året bør utsettast til hausten, og aktuelle datoar for hausten er no satt opp.

 

Kjære Konfirmantar / Foreldre / Føresatte 2020

Etter krav frå Prost/Biskop må vi idag legge fram Nye konfirmasjonsdatoar:
Lørdag 17. Oktober: kl 11:00 Fogn
Søndag 18. Oktober: kl 11:00 Talgje
Lørdag 24. Oktober: kl 11:00 Sjernarøy, kl 11:00 Hesby, kl 13:00 Hesby og kl 13:00 Jørstad
Søndag 25.Oktober: kl 11:00 Hesby
Har du gode grunner kan du søke om å få ha konfirmasjon i Mai, med dei restriksjonane som myndighetene til ei kvar tid fastsett.
Selv om nye tidspunkt for konfirmasjon nå er satt, så vil vi understreke at gjennomføring på disse nye datoene er avhengig av utviklingen av restriksjoner knyttet til Koronaviruset. Her forholder kirken seg til helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger, både på nasjonalt og lokalt plan. Vi håper på forståelse for at vi må ta dette forbeholdet slik situasjonen er pr. i dag.

I mellomtida, følg med på konfirmasjonsundervisning Online.
Følg med på Konfirmasjon i Finnøy på Facebook.

 

Online undervisning

Kyrkja i Finnøy vil ha Konfirmasjonsundervisning «online»
på nettet. Det blir lagt ut undervisning 2-4 gongar i månaden fram til konfirmasjonsdatoen. Med unntak av Sommarferien. Det vil også komme ei prøve for å sjekke at konfirmantane har fått med seg undervisninga.


Mvh Terje Engstrøm
På vegne av Kyrkjene i Finnøy

NB: Jesus lever framleis og Guds rike går fram.

Tilbake