Kveldsbøn


I Talgje kyrkje blir det arrangert Kveldsbøn om lag ein sundag i månaden.

Foto: Bo Mathisen

Kveldsbøn er ei stille stund, til inspirasjon, ettertanke og kvile. Her er me samla om bibeltekstar, bøn og song, inspirert av Taizé og den keltiske tradisjonen. Alle er velkomne.

Det blir arrangert om lag ein sundagskveld i månaden i Talgje kyrkje, kl. 20.30, sjå kalenderen for aktuelle datoar.
 

Tilbake
Del