Bønesamling


Hesby kyrkjelyd arrangerer Bønesamling i Hesby kyrkje kvar fyrste onsdag i månaden kl 20.00.

Hesby kyrkje altar

Treng du ein stad til bøn og ettertanke? Då er du velkomen til Hesby kyrkje kvar fyrste onsdag i månaden kl 20.00. Det er lagt til rette for bønevandring, litt song, forbøn i sakristiet, eller berre stille bøn i benken. Alle er velkomne. Samlinga varer om lag ein time og gjev påfyll for mange dagar.

Tilbake
Del