Ny kommune og nytt fellesråd!


Nå som vi er del av en ny kommune blir det noen endringer for kyrkja i Finnøy, og mye fortsetter som før.

Talgje kyrkje. Foto: Andreas Borge Håmsø

Alle menigheter, kirker og gravplasser i den nye kommunen har nå noen felles plattformer som:

  • Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
  • Besøksadresse til  Kirkevergekontoret (Kirkens servicetorg): Klubbgt. 1, 3. etasje. i Stavanger sentrum.
  • Telefon: 51 84 04 00 til Kirkens servicetorg som er første linje tjeneste for alle gravplassene og menighetene i Stavanger kommune.   
  •  Alle menighetene blir også ivaretatt lokalt med ansatte til stede som tidligere, for Finnøy gjelder det kirkekontoret på Judaberg og for Rennesøy kirkekontoret  i Vikevåg.   
  • Bestilling av dåp og vigsel for alle kirkene i Stavanger kommune  kan gjøres fra nettsiden her, eventuelt ved å  ta kontakt med Kirkens servicetorg.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe!

Tilbake
Del