Halsnøy bedehus


Halsnøy bedehus er eit kristent forsamlingshus som ligg på Skartveit på Halsnøy. Kyrkja i Finnøy leiger huset til gudstenester.

Halsnøy bedehus

Halsnøy Bedehus ligg på Halsnøy og er ein del av Talgje sokn. Bedehuset sitt namn er "Sion" og blei innvia i 1998. Bedehuset er i aktivt bruk, og Kyrkja i Finnøy leiger huset til gudstenester, om lag ein gang i månaden. Etter gudstenestene er det normalt kyrkjekaffi.

Tilbake
Del