Bryllaup


Velkommen til bryllaup i Finnøy!

Det er ein del detaljar som må vera på plass i god tid før bryllaupet finn stad. For informasjon og ledige datoer, sjå kirken.stavanger.no/Bryllup

MERK: Restaureringsarbeid pågår på Hesby kyrkje fram til 2026. Det står stilas utvendig på kyrkja. Kyrkja er heilt stengt 1. september 2024 til og med 1. oktober 2025.  Alternativt lokale er Bethel på Judaberg, eller ei av våre andre kyrkjer. 

Talgje kyrkje skal restaurerast frå ca 19. februar 2024 og framover. Her må ein pårekne utvendige stilas. 

 

Les meir om å gifta seg i kyrkja på kirken.no/bryllup

Tilbake
Del