Gjevarteneste til trusopplæringa i Finnøy


Støtt og styrk trusopplæringa på øyane i Finnøy - bli fast gjevar!

Kyrkja i Finnøy har eit unikt tilbod for trusopplæring, og godt samarbeid med organisasjonane som driv kristent arbeid blant born og unge på øyane i Finnøy. Me ynskjer å nå ut til flest mogleg med tiltaka våre og å sikra kvaliteten på det me tilbyr.

Kvart tiltak kostar pengar, og for å styrke arbeidet vårt treng me faste gjevarar.

Du kan gje 100, 200, 400, 1000 kr, eller valfritt beløp kvar månad.

Trykk HER for å kome i gang.

 

"Lat småborna koma til meg og hindra deg ikkje! For Guds rike høyrer slike til." Matt 10,14

 

 

Tilbake
Del