Årsmeldingar 2023


Årsmeldingar for 2023 finn du i link nedenfor her.

Årsmelding for trusopplæringa.

Årsmelding for Fogn kyrkje.

Årsmelding for kyrkjelydane kjem snart.

Tilbake
Del