Nominasjonslister til soknerådsvala 2023


Kunngjering av nominasjonslistene til Kyrkjevalet 2023 for sokna våre.

Under er listene frå nominasjonskomiteane i sokna våre.

Her er Hesby sokn si nominasjonsliste.  .

Her er Sjernarøy sokn si nominasjonsliste.

Her er Talgje sokn si nominasjonsliste.

Det vert opna for supplerande nominasjon fram til 15. mai kl 12.00. Dette betyr at fem stemmeberettiga forslagsstillerar kan fremme nye namn som dei meiner bør vere på lista. Sjekk kirkevalget.no for reglar rundt dette.

Kyrkjevalet finn stad (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk førehandsstemming frå 10. august. Val av leke medlemmer av bispedømeråd og Kyrkjemøtet finn stad samtidig med soknerådsvalet.

Tilbake
Del