Tilrettelagt konfirmasjonstilbud


Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg.

Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon», som vi har gjennomført i mange år. Opplegget er en del av kirkens HEL-arbeid. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter! Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger og omegn. Vi har ikke kontaktopplysninger på konfirmantene dette gjelder – og prøver derfor å nå bredt ut med informasjon.

Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke.

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 27. april 2025. Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt. Dere melder på konfirmantene gjennom www.imarka.no. Se fanen ungdom/konfirmasjon. Påmeldingen åpner onsdag 10.mai.

For spørsmål eller en nærmere presentasjon av opplegget – ta kontakt med Anders Hildeng Næss på mail: an632@kyrkja.no eller mob. 95438277.

Tilbake
Del