Påskevandringa 2023


Tradisjonen tru vert det Påskevandring på Nordre Vignes palmesundag. Me oppmodar alle til å få med seg dette.

Sundagsskulen i Finnøy arrangerar som tidligare år Påskevandring på Nordre Vignes palmesundag. Me oppmodar alle å få med seg dette, og det vert ikkje gudstenester i sokna denne sundagen. Møt opp på Nordre Vignes på Finnøy mellom kl 12.00 og 13.00, så vert de delt inn i puljer og send gruppevis på vandringa gjennom påskehistoria.

Tilbake
Del