Babysong


Velkomen til babysong våren 2022.

 

Bildet hentet frå Pixabay

Kyrkja i Finnøy inviterar til babysong på Finnøy bibliotek torsdag 27. januar kl 11.30, og annankvar torsdag fram til og med 2. juni. (Kurset til hausten  starter opp 8. september og vert kvar annan torsdag fram til og med 15. desember.)

Dette er eit gratis trusopplæringstiltak for alle med babyer 0-1 år som bur i Finnøy kommunedel. Her senkar me skuldrene og fokuserar på kvalitetstid med babyen(e) vår(e) med reglar, song og musikk. Musikk er viktig for bornets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysong får bornet høve til å stimulera fleire sansar. Songstunda varer 30-45 min.

For å kunne overhalda dei til ei kvar tid gjeldande koronarestriksjonane har me påmelding til kurset, meld deg på til bk623@kyrkja.no eller på sms til 90914358 om du ynskjer å delta, så eg veit kor mange me blir:-)

Vel møtt! Gler meg til å helsa på dykk:-)

Tilbake