GOD SOMMER


Kyrkja i Finnøy ynskjer alle vel møtt til gudstenester rundt på øyane våre i sommer.

 

Her finn du ein oversikt over gudstenestene våre.

 

"For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve"

(Ef 2,8, frå lesetekstane til 4. sundag i treeiningstida, 20. juni)

Tilbake