ÅRSMØTER


Velkomen til årsmøter i sokna våre

 

ÅRSMØTER

Saker:

-Årsmelding og årsrekneskap for soknet.

-Ymse

-Frist for å melde evt andre saker er 12.april.

-Saker meldast til dagleg leiar Heidi Bø Sangedal på mail hs973@kyrkja.no

 

Hesby sokn

Hesby kyrkje søndag 27.juni ca kl 12.15 (like etter gudstenesten)

 

Sjernarøy sokn

Sjernarøy kyrkje helgetorsdag 13.mai kl 12.00 (like etter gudstenesten) 

 

Talgje sokn

Talgje kyrkje søndag 9. mai kl 12.00 (like etter gudstenesten) 

 

VEL MØTT!

Tilbake