ÅRSMØTER


Velkomen til årsmøter i sokna våre

ÅRSMØTER

Saker:

-Årsmelding og årsrekneskap for soknet.

-Ymse

-Frist for å melde evt andre saker er 14 dager før møtetidspunkt.

-Saker meldast til dagleg leiar Heidi Bø Sangedal på mail hs973@kyrkja.no

 

Hesby sokn

Finnøy kyrkjekontor tysdag 31. mai kl 18.00

 

Sjernarøy sokn

Jørstad kyrkje sundag15. mai ca kl 13.45 (like etter gudstenesten).

 

Talgje sokn

Halsnøy bedehus sundag 19. juni ca kl 11.30 (like etter gudstenesten).

 

VEL MØTT!

Tilbake

Del