Fasteaksjonen 2021


FORANDRE. FOR ANDRE.

Fastetida er i gong, og som vanleg er Kyrkja i Finnøy med på Fasteaksjonen som arrangerast av Kirkens Nødhjelp. Datoane i år er 21.-23. mars.

 

Korvidt innsamlinga i år blir dør-til-dør med bøsser eller kun digitalt blir tatt stilling til når det nærmar seg og me veit meir om korona-restriksjonar. Kanskje blir det ein kombinasjon av båe. Me vonar uansett at folk vil gje si støtte, og saman sikra at menneske i nød får tilgang til vatn, hygiene- og sanitære løysingar. Les meir om Fasteaksjonen 2021 HER.

I samband med Fasteaksjonen har Kirkens Nødhjelp laga nokre fine bøner for kvar sundag i fastetida. Dei vil med dela her:

Fastelavnssundag (14.02.2021):

KJÆRLEIK

 

1. sundag i fastetida (21.02.2021):

FORANDRING

 

2. sundag i fastetida (28.02.2021):

RETTFERD

Tilbake