Digitale gudstenester og streaming.


Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

 

Bildet hentet frå Pixabay

I artikkelen her vil me leggja ut lenkjer til våre digitale tilbod, anten det er opptak/streaming av gudstenester eller anna.

1. sundag i fastetida (21.02.2021):

-Postludium v/Bjørn Terje Bertelsen

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Fastelavnssundag (14.02.2021):

Velkomen til utandørs borne- og familiegudsteneste ved Lauvsnesvatnet på Finnøy sundag 14. februar kl 12.00. 5. klassingar er spesilet invitert - for å ta imot Ny Testamente (Godt Nytt) og gå rebusløp kl 12.30. Opptak av gudstenesta kan du sjå HER.

"Bibelen er en gammel bok" - song av 3 jenter frå Talgje kyrkje

Evengeliet etter Markus kap. 9-19, høgtlesing frå Fogn kyrkje

Preike til Fastelavnssundag v/ Terje Engstrøm

 

Kristi forklåringsdag (07.02.2021):

Evangeliet etter Markus kap. 1-8, høgtlesing frå Fogn kyrkje

Preike v/Terje Engstrøm

Familiegudsteneste utandørs ved Lauvsnesvatnet sundag 7. desember kl 12.00

 

Preike for dei minste: Jesus og borna, Mark 10,13-16, av trusopplærar Reidun.

 

Såmannssøndag (31.01.2021):

Preike av Ola Aasland Vold, musikk ved Bjørn Terje Bertelsen.

En hilsen fra biskop Anne Lise.

Preike for dei minste: Jesus mettar 5000, av trusopplærar Reidun.

 

4. sundag i openberringstida (24.01.2021):

-Preike av Terje Engstrøm.

-Sundagstankar av Tor Egil Eriksen.

-Bønesamling frå Fogn kyrkje.

 

Preike til 3. sundag i openberringstida v/Terje Engstrøm (17/1-2021).

-Tillegg til preika (17/1-2021)

 

Gudsteneste v/Ola Aasland Vold i Fogn kyrkje 2. sundag i openberringstida (10/1-2021).

Tilbake