Digitale gudstenester og streaming.


Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

Bildet hentet frå Pixabay

I artikkelen her vil me leggja ut lenkjer til våre digitale tilbod, anten det er opptak/streaming av gudstenester eller anna.

Treeiningssundag 2021 (30.05.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Pinsedag 2021 (23.05.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Nasjonaldagen 17. mai 2021:

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Sundag før pinse (16.05.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Kristi Himmelfartsdag/ Helgetorsdag (13.05.2021):

-Preike for born v/Terje Engstrøm

-Preike v/Terje Engstrøm

-Friluftsgudsteneste

 

6. sundag i påsketida (9. mai 2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

5. sundag i påsketida (2. mai 2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

1.mai 2021: 

-Preike v/Terje Engstrøm og musikk v/ Bjørn Terje Bertelsen

 

2. sundag i påsketida (11.04.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

2. påskedag (05.04.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

1. påskedag (04.04.2021):

-Påskedag, preik v/Terje Engstrøm

-Song ved Unni og Asbjørn

-Påskedag frå Fogn kyrkje

Påskeaften (03.04.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

-Peter i påska, drama for born v/Terje Engstrøm

Langfredag (02.04.2021):

-Kort preike v/Terje Engstrøm

-Passionspsalm v/Unni Vignes og Asbjørn Sivertsen

-Pasjonsgudsteneste frå Fogn kyrkje

Skjærtorsdag (01.04.2021):

-Påskemåltidet/Nattverden v/Terje Engstrøm

-Meditasjon; bibeltekst og musikk v/ Bjørn Terje Bertelsen

-Kvifor feirer me påske? v/Marianne Frestad

Palmesundag (28.03.2021):

-Preike v/Terje Engstrøm

 

1. sundag i fastetida (21.02.2021):

-Postludium v/Bjørn Terje Bertelsen

-Preike v/Terje Engstrøm

 

Fastelavnssundag (14.02.2021):

Velkomen til utandørs borne- og familiegudsteneste ved Lauvsnesvatnet på Finnøy sundag 14. februar kl 12.00. 5. klassingar er spesilet invitert - for å ta imot Ny Testamente (Godt Nytt) og gå rebusløp kl 12.30. Opptak av gudstenesta kan du sjå HER.

"Bibelen er en gammel bok" - song av 3 jenter frå Talgje kyrkje

Evengeliet etter Markus kap. 9-19, høgtlesing frå Fogn kyrkje

Preike til Fastelavnssundag v/ Terje Engstrøm

 

Kristi forklåringsdag (07.02.2021):

Evangeliet etter Markus kap. 1-8, høgtlesing frå Fogn kyrkje

Preike v/Terje Engstrøm

Familiegudsteneste utandørs ved Lauvsnesvatnet sundag 7. desember kl 12.00

 

Preike for dei minste: Jesus og borna, Mark 10,13-16, av trusopplærar Reidun.

 

Såmannssøndag (31.01.2021):

Preike av Ola Aasland Vold, musikk ved Bjørn Terje Bertelsen.

En hilsen fra biskop Anne Lise.

Preike for dei minste: Jesus mettar 5000, av trusopplærar Reidun.

 

4. sundag i openberringstida (24.01.2021):

-Preike av Terje Engstrøm.

-Sundagstankar av Tor Egil Eriksen.

-Bønesamling frå Fogn kyrkje.

 

Preike til 3. sundag i openberringstida v/Terje Engstrøm (17/1-2021).

-Tillegg til preika (17/1-2021)

 

Gudsteneste v/Ola Aasland Vold i Fogn kyrkje 2. sundag i openberringstida (10/1-2021).

Tilbake

Del