VIPPS


Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Det er mogleg å gje si økonomiske støtte til meinigheitsarbeidet i sokna anten ved å overføra til kontonummer eller via Vipps. Alle dei 3 sokna våre har eigne nummer:

Hesby sokn har Vipps 132972, og kontonummer 3347 30 30301, merkast 'Gåve til Hesby sokn'.

Sjernarøy sokn har Vipps 602967, og kontonummer 3230 30 52843, merkast 'Gåve til Sjernarøy sokn'.

Talgje sokn har Vipps 92286, og kontonummer 3347 30 22856, merkast 'Gåve til Talgje sokn'.

 

"Kvar må gje det han har bestemt seg for i sitt eige hjarte, ikkje med ulyst eller av tvang. For Gud elskar ein glad gjevar." (2 Kor 9,7)

Tilbake
Del