Tårnagent


Kyrkja i Finnøy inviterer 3. klassingar til å vere Tårnagentar.

Alle skuleborn i 3. klasse i Finnøy kommunedel får brev med invitasjon til vera med på Tårnagenthelg. Då har me ei felles samling i Hesby kyrkje på laurdagen, der me me får høyre om kva skattar og "løyndomer" som fins i kyrkja, og me løyser ulike oppgåver. Det blir også ein matbit til svoltne agentar. På sundagen er det familegudsteneste i Hesby kyrkje der tårnagentane kan få ha nokre oppgåver om dei ynskjer. Borna som kjem fra dei andre øyane kan velja å få oppgåver i neste gudsteneste på si øy. 

Tilbake
Del