Hausttakkefest


Talgje kyrkje altar pynta til hausttakkefest

For alle kyrkjene i Finnøy er det tradisjon for å ha ei borne- og familiegudsteneste knytta til hausttakkefesten i september/oktober. Det er litt ulik praksis på dei ulike øyane, men felles er at born i barnehagealder har ei samling i forkant av gudstenesta der dei høyrer historiar frå bibelen, syng litt og har gjerne noko å ete. Born i skulealder får skulebesøk av ein prest i forkant av gudstenesta. Alle inviteres til haustakkefest-gudstenesta der dei også får utdelt ei bok eller noko anna. Borna er også nokre stader med på å pynte kyrkja til fest, som bilete her visar. 

Tilbake
Del