Bli med på strikkedugnad!


Kirkens bymisjon inviterar deg til å bli med på den årlege strikkedugnaden; Saman strikkar me for eit varmare samfunn! 

 

Tilbake