Kontakt Finnøy kyrkjekontor


Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Me har opent sjølv om me ikkje er tilstades på kontoret! Finnøy kyrkjekontor på Judaberg vil normalt vere bemanna på dagtid, men nokre gonger kan døra vere stengt fordi me er ute på arrangement eller andre tiltak, eller me har heimekontor. Me ber derfor dei som ønskjer å vitja oss på kontoret om å ringja på førehand for å gjera ein avtale. 

Fast-telefonane på kontoret er ikkje lengre i drift, så de må bruke mobilnumrene våre som de finn under i artikkelen her. Om me ikkje svarar med ein gong send ein sms, så ringjer me deg opp att.

Om du lurar på noko eller berre ønskjer å slå av ein prat kan du kontakta oss på telefon/mail.Her er kontaktinformasjonen til oss i administrasjonen og prestane:

DAGLEG LEIAR:      
HEIDI BØ SANGEDAL   
Mobilnr: 47010909    
Mail: hs973@kyrkja.no

SOKNEPREST HESBY:
TERJE ENGSTRØM   
Mobilnr: 93864182  
Mail: te845@kyrkja.no

SOKNEPREST SJERNARØY & TALGJE:
OLA AASLAND VOLD      
Mobilnr: 95215181
Mail: ov288@kyrkja.no

TRUSOPPLÆRAR:
REIDUN AABREKK BRÅTVEIT    
Mobilnr: 91143465    
Mail: rb474@kyrkja.no

UTADRETTA MEDARBEIDAR:
BRENDA TALGØ KOLSTADLØKKEN    
Mobilnr: 90914358    
Mail: bk623@kyrkja.no

 

ØVRIGE TILSETTE SJÅ HER
 

Ellers kan også servicetorget i byen svare på mye. Telefonnummeret dit er 51840400.

Tilbake
Del