Kontakt Finnøy kyrkjekontor


Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

 

Me har opent sjølv om me ikkje er tilstades på kontoret! Finnøy kyrkjekontor på Judaberg følgjer nasjonale og lokale retningslinjer for å hindra spreiing av koronavirus, og me har periodevis heimekontor. Me ber derfor dei som ønskjer å vitja oss på kontoret om å ringja på førehand for å gjera ein avtale. 

Fast-telefonane på kontoret er dessverre ute av drift, så de må bruke mobilnumrene våre som de finn under i artikkelen her. Om me ikkje svarar med ein gong send ein sms, så ringjer me deg opp att.

Om du lurar på noko eller berre ønskjer å slå av ein prat kan du kontakta oss på telefon/mail.Her er kontaktinformasjonen til oss i administrasjonen og prestane:

DAGLEG LEIAR:      
HEIDI BØ SANGEDAL   
Mobilnr: 47010909    
Mail: hs973@kyrkja.no

SOKNEPREST HESBY:
TERJE ENGSTRØM   
Mobilnr: 93864182  
Mail: te845@kyrkja.no

SOKNEPREST SJERNARØY & TALGJE:
OLA AASLAND VOLD      
Mobilnr: 95215181
Mail: ov288@kyrkja.no

TRUSOPPLÆRAR:
REIDUN AABREKK BRÅTVEIT    
Mobilnr: 91143465    
Mail: rb474@kyrkja.no

UTADRETTA MEDARBEIDAR:
BRENDA TALGØ KOLSTADLØKKEN    
Mobilnr: 90914358    
Mail: bk623@kyrkja.no

 

ØVRIGE TILSETTE SJÅ HER
 

Ellers kan også servicetorget i byen svare på mye. Telefonnummeret dit er 51840400.

Tilbake