Talgje kyrkje
Talgje kyrkje

Talgje kyrkje ligg på eit av dei høgaste punkta på øya, på det gamle hovdingsetet Gard. Majestetisk ruvar kyrkja i landskapet, og skaper ei gripande stemning av mellomalder og ro.  Kyrkja er truleg bygd kring 1130-1150- talet. Byggmaterialet er vanleg gråstein, men alle hjørner og innfatningar er av hoggen kleberstein. Steinhoggarbeidet er av svært høg kvalitet, og detaljane i klebersteinutsmykkingane er uvanleg godt tekne vare på. Byggestilen er romansk – normannisk, og syner engelsk påverknad. 

Talgje kyrkje er ein del av Talgje sokn, som omfattar øyene: Talgje, Fogn, Halsnøy, Bokn og Byre.

 

Gudstenester Januar - Juni 2019:

Sundag 27. januar kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Bibeldag. Takkoffer: Bibelselskapet.

Sundag 24. februar kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: NMS.

Sundag 24. mars kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

Påskeaften 20. april kl 23:00, Påskenattsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Abrahams hus.

Sundag 12. mai kl 11:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Trusopplæringa.

Sundag 2. juni kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: KFUK KFUM.

 

Gudstenester juli - desember 2018:

Sundag 15. juli kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

Sundag 26. august kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Sundag 23. september kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Hausttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Takkoffer: NSSF.

Sundag 21. oktober kl 11:00, Gudsteneste. Tårnagenthelg. Nattverd. Takkoffer: Utstein Pilgrimgard.

Sundag 18. november kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Ljosmesse/minnegudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Trusopplæringa.

Fredag 30. november kl 10:00, Barnehagegudsteneste v/Terje Engstrøm.

Sundag 16. desember kl 17:00, Me syng jula inn. Takkoffer: Orgelinnsamlinga.

Julaften 24. desember kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Julaften 24. desember kl 13:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

1. juledag 25. desember kl 12:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Opne dører.10. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando