Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Talgje kyrkje
Talgje kyrkje

Talgje kyrkje ligg på eit av dei høgaste punkta på øya, på det gamle hovdingsetet Gard. Majestetisk ruvar kyrkja i landskapet, og skaper ei gripande stemning av mellomalder og ro.  Kyrkja er truleg bygd kring 1130-1150- talet. Byggmaterialet er vanleg gråstein, men alle hjørner og innfatningar er av hoggen kleberstein. Steinhoggarbeidet er av svært høg kvalitet, og detaljane i klebersteinutsmykkingane er uvanleg godt tekne vare på. Byggestilen er romansk – normannisk, og syner engelsk påverknad. 

Talgje kyrkje er ein del av Talgje sokn, som omfattar øyene: Talgje, Fogn, Halsnøy, Bokn og Byre.

Gudstenester juli - desember 2019:

Sundag 7. juli kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Sundag 18. august kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Sundag 22. september kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Hausttakkefest. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

Sundag 6. oktober kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Bibelselskapet.

Sundag 17. november kl 18:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Ljosmesse/minnegudsteneste. Takkoffer: Israelsmisjon.

Sundag 22. desember kl 17:00, Me syng jula inn. Takkoffer: Orgelinnsamlinga.

Julaften 24. desember kl 11:00, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Julaften 24. desember kl 13:00, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

1. juledag 25. desember kl 12:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: NMS.5. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando