Vigsel
Vigsel
Vigsel i Finnøy
Vigsel i Finnøy er ei spesiell oppleving, med vakre kyrkjebygg og kompetente fagfolk som vil gje deg den vigselen du fortener.

Ta kontakt med kyrkjekontoret i god tid før du planlegg vigsel, og få praktisk informasjon og svar på spørsmål rundt vigselsritualet.


10. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando