Vigsel
Vigsel
Vigsel i Finnøy
Vigsel i Finnøy er ei spesiell oppleving, med vakre kyrkjebygg og kompetente fagfolk som vil gje deg den vigselen du fortener.

Ta kontakt med kyrkjekontoret i god tid før du planlegg vigsel, og få praktisk informasjon og svar på spørsmål rundt vigselsritualet.


18. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando