Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Bibeldagen
Bibeldagen
Bibeldag for deg som går i 5.kl!
I Februar kvart år arrangerer kyrkjene Bibeldagen, som er ei gudsteneste med fokus på Bibelen, og bibelselskapet sitt bibeldagsprosjekt. Det er ei Gudsteneste for heile kyrkjelyden, men 5 klassingane er spesielt invitert, og får eit Ny-Testamente som heiter Godt nytt. I forkant av Gudstenesta er presten/trusopplæraren på skulebesøk og underviser om Bibelens tilblivelse m.m.


19. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando