Gudstenester i Jørstad Kyrkje
Gudstenester i Jørstad Kyrkje

Foto Ingvild Njå

Jørstad kyrkje ligg på Ombo. Og halve Ombo som tilhøyrer Finnøy, er ein del av Sjernarøy sokn. Det er ca 6 km fra Eidssund fergekai til Jørstad kyrkje. Der er Gudstenester ein gong i månaden. Sjekk i margen på høgre side på framsida, under Gudstenester, for å sjå når dei neste Gudstenestene i Jørstad kyrkje er.

 

Gudstenester Juli - Desember 2017:

Sundag 13. august kl 13:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Trusopplæringa.

Sundag 10. september kl 13:00, Gudsteneste. Hausttakkefest. Nattverd. Takkoffer: Rogalandsgarden.

Sundag 8. oktober kl 13:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Sundag 5. november kl 13:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeid.

Torsdag 21. desember kl 10:00, Skulegudsteneste. 

Julaften 24. desember kl 13:00, Gudsteneste. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

 

 17. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando