Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Gudstenester i Jørstad Kyrkje
Gudstenester i Jørstad Kyrkje

Foto Ingvild Njå

Jørstad kyrkje ligg på Ombo. Og halve Ombo som tilhøyrer Finnøy, er ein del av Sjernarøy sokn. Det er ca 6 km fra Eidssund fergekai til Jørstad kyrkje. Der er Gudstenester ein gong i månaden. Sjekk i margen på høgre side på framsida, under Gudstenester, for å sjå når dei neste Gudstenestene i Jørstad kyrkje er.

Gudstenester januar - juni 2019:

Sundag 13. januar kl 12.45, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: NMS.

Sundag 3. februar kl 12.45, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Bibeldag. Takkoffer: Bibelselskapet.

Sundag 10. mars kl 12.45, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet.

Skjærtorsdag 18. april kl 12.45, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Stefanusalliansen.

Sundag 28. april kl 12.45, Samtalegudsteneste v/Terje Engstrøm. Konfirmantar i Sjernarøy sokn. Takkoffer: Trusopplæringa.

Sundag 12. mai kl 12.45, Konfirmasjonsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Trusopplæringa.

Sundag 16. juni kl 12.45, Gudsteneste kl 12.45, Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

 

Gudstenester juni- desember 2019:

Sundag 11. august kl 12:45, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Barneglede.

Sundag 15. september kl 12:45, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Hausttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

Sundag 27. oktober kl 12:45, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

Sundag 24. november kl 12:45, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Ljosmsse/minnegudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

Sundag 1. desember kl 14:00, Adventsamling på Grendahuset.

Onsdag 18. desember kl 10:00, Skulegudsteneste v/Terje Engstrøm. 

Julaften 24. desember kl 13:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

 

 

 14. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando