Hesby Kyrkje
Hesby Kyrkje

Oversikt Gudstenester i Hesby kyrkje

Hesby kyrkje er frå mellomalderen, bygd i gråstein, og med meter-tjukke vegger. Nøyaktig alder er vanskeleg å slå fast. Etter tradisjonen er ho bygd samstundes med Talgje kyrkje (midt på 1100-talet), medan ein del fagfolk held på at Hesby kyrkje er eit hundreår yngre. Vindauga i kor og skip har gotiske spissbogar, men kan vere ombygde frå mindre, rektangulære opningar. Bindesteinane på kyrkja sin vestvegg syner at kyrkja opphavleg har hatt tårn, som seinare har rasa saman. 

For oversikt over Gudstenester i Hesby Kyrkje sjå i høgre marg på framsida, under Gudstenester.

Gudstenester Juli - Desember 2017

Sundag 9. juli kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Colombia-prosjektet.

 

Sundag 6. august kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Sundag 20. august kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Med Hjerte for India.

 

Sundag 3. september kl 11:00, Gudsteneste. Hausttakkefest. Nattverd. Takkoffer: Rogalandsgarden.

 

Sundag 17. september kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Opne dører.

 

Sundag 1. oktober kl 11:00, Familiegudsteneste. Nattverd. Takkoffer: NSSF.

 

Sundag 15. oktober kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Sundag 29. oktober kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Normisjon.

 

Sundag 12. november kl 11:00, Familiegudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Sundagsskulen i Finnøy.

 

Sundag 26. november kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Trusopplæringa.

 

Fredag 1. desember kl 10:00, Barnehagegudsteneste. 

 

Sundag 3. desember kl ??:00, Julekonsert.

 

Sundag 10. desember kl 11:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Alpha Finnøy.

 

Laurdag 16. desember kl 18:00, Me syng jula inn.

 

Laurdag 16. desember kl 20:00, Me syng jula inn.

 

Torsdag 21. desember kl 09:00, Skulegudsteneste.

 

Torsdag 21. desember kl 10:15, Skulegudsteneste.

 

Julaften 24. desember kl 14:00, Gudsteneste v/Anders Kvalevåg. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Julaften 24. desember kl 16:00, Gudsteneste v/Anders Kvalevåg. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

1. juledag 25. desember kl 12:00, Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Misjonsalliansen.

 

 

 

 

 17. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando