Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Hesby Kyrkje
Hesby Kyrkje

Oversikt Gudstenester i Hesby kyrkje

Hesby kyrkje er frå mellomalderen, bygd i gråstein, og med meter-tjukke vegger. Nøyaktig alder er vanskeleg å slå fast. Etter tradisjonen er ho bygd samstundes med Talgje kyrkje (midt på 1100-talet), medan ein del fagfolk held på at Hesby kyrkje er eit hundreår yngre. Vindauga i kor og skip har gotiske spissbogar, men kan vere ombygde frå mindre, rektangulære opningar. Bindesteinane på kyrkja sin vestvegg syner at kyrkja opphavleg har hatt tårn, som seinare har rasa saman. 

For oversikt over Gudstenester i Hesby Kyrkje sjå i høgre marg på framsida, under Gudstenester.

Gudstenester januar - juli 2020

 

Sundag 12. januar kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: NMS.

 

Sundag 26. januar kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Open Hall.

 

Sundag 9. februar kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Bibeldagen/Sundagsskulegudsteneste. Takkoffer: Bibelselskapet.

 

Sundag 23. februar kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Sat 7.

 

Tysdag 3. mars kl 18:00, Kveldsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. 

 

Sundag 8. mars kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. Årsmøte Hesby sokneråd.

 

Sundag 22. mars kl 11:00, Sundagsskulegudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

 

Langfredag 10. april kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. 

 

Sundag 1. påskedag 12. april kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Ungdomslaget.

 

Sundag 19. april kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Samtalegudsteneste Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Laurdag 2. mai kl 11:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Laurdag 2. mai kl 13:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Sundag 3. mai kl 11:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Grunnlovsdagen 17. mai kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Sundag 31. mai kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Normisjon.

 

Tysdag 2. juni kl 18:00, Friluftsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. 

 

Sundag 14. juni kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Colombiaprosjektet.

 

Sundag 28. juni kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Cochabamba.

 

Sundag 19. juli kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Alpha Norge.

 

Gudstenester juli - desember 2019

Sundag 21. juli kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Alpha Norge.

 

Sundag 4. august kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Israelsmisjon.

 

Sundag 8. september kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Sundag 29. september kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Sundagsskulegudsteneste. Hausstakkefest. Takkoffer: Rogalandsgarden.

 

Sundag 13. oktober kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Med Hjerte for India.

 

Sundag 27. oktober kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Blå kors.

 

Sundag 10. november kl 11:00, Sundagsskulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Tårnagent. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

 

Sundag 24. novemberkl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Ljosmesse/minnegudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Trusopplæringa.

 

Sundag 8. desember kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Alpha Finnøy.

 

Torsdag 19. desember kl 09:00, Skulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen.

 

Torsdag 19. desember kl 10:15, Skulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen.

 

Laurdag 21. desember kl 18:30, Me syng jula inn. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Julaften 24. desember kl 14:30, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Julaften 24. desember kl 16:00, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

1. juledag 25. desember kl 12:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd.Takkoffer: Sjømannskirken.

 

 

 

 

 

 

 

 18. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando